MIRA Moblie Prize to mię­dzy­na­ro­dowy kon­kurs ulicznej fo­to­gra­fii mo­bil­nej, który w 2020 roku miał swoją dziewiątą edycję. Organizatorem jest ga­le­ria fo­to­gra­fii MIRA Fo­rum z Porto w Por­tu­ga­lii. 

 

Zdjęcia mogą być zgłaszane w 6 kategoriach: LANDSCAPE, PORTRAIT, DAILY LIFE, ARCHITECTURE, MINIMAL, DIGITAL ART. Główną nagrodę w tym roku zdobył Himanshu Roy, natomiast moja fotografia architektury znalazła się
w gronie 49 finalistów konkursu, których prace zostaną zaprezentowane w galerii MIRA 
w Porto.  

 

Więcej informacji na http://miramobileprize.com/en/